Straten Glas in lood

Home | Contact

KopFoto_Home
 

A.V.G. privacyverklaring

Straten Glas in lood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Straten Glas in lood
Hatertseweg 202
6533AV Nijmegen
Nederland
Telefoon: 024-3500400
Mobiel: 06-15294646
www.stratenglasinlood.nl
info@stratenglasinlood.nl

Maarten Straten is de Functionaris Gegevensbescherming van Straten Glas in lood. Hij is te bereiken via telefoon 024-3500400/ 06-15294646 of info@stratenglasinlood.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Straten Glas in lood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Foto’s van glas in lood van voor en/of na plaatsing van nieuwe panelen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Straten Glas in lood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het opstellen van offertes
Het maken van facturen voor het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze afspraken, diensten of producten.
Straten Glas in lood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Straten Glas in lood neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Straten Glas in lood) tussen zit.

 

Straten Glas in lood gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Antagonist (Host)
  • Dragonfly (Glass eye 2000)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Straten Glas in lood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Bewaartermijn: 7 jaar (of zolang u klant bent)
Reden: Facturatie

Personalia:
Bewaartermijn: 10 jaar (of zolang u klant bent)

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Straten Glas in lood verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Straten Glas in lood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Straten Glas in lood maakt geen gebruikt van technische, analytische en/of functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Straten Glas in lood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stratenglasinlood.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Straten Glas in lood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission./nl/contact

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Straten Glas in lood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op met Maarten Straten (024-3500400/ 06-15294646) of via info@stratenglasinlood.nl

 

Straten Glas in lood heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


 
Copyright © 2020, Straten Glas in lood