Straten Glas in lood

Home | Contact

KopFoto_Home
 

Restauratie van een glas in lood paneel

RestauratieRestaureren is het
geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een staat die vergelijkbaar is met
de oorspronkelijke.

Wanneer een glas in lood raam is beschadigd, zijn er twee opties:

Soms kunnen we een raam, waarvan het loodprofiel in een goede staat verkeert, repareren. Het voordeel hiervan is dat raam vaak ter plaatse kan worden behandeld. Het nadeel is dat een reparatie nagenoeg altijd zichtbaar is.

Wanneer het loodprofiel of enkele ruitjes beschadigd zijn, dan wordt ervoor gekozen om het paneel te laten restaureren. Het paneel zal hiervoor getransporteerd moeten worden naar het atelier, waarna het in zijn geheel wordt opgeknapt.

Dit betekent dat wij het paneel voorzichtig en op deskundige wijze uit elkaar halen en het inmiddels onbruikbare geworden loodprofielen verzamelen. Alle bruikbare glaasjes worden gereinigd en wanneer er gebroken ruitjes aanwezig zijn worden deze vervangen door nieuwe.

Vervolgens zetten we de ruitjes opnieuw in het loodprofiel en worden alle verbindingen gesoldeerd. Afhankelijk van de toepassing van het raam kan het noodzakelijk zijn dat het raam gekit moet worden om hem wind- en waterdicht te maken. Tevens kan ervoor gekozen worden om het loodprofiel een
"oude" uitstraling te geven door het patineren.

 
Copyright © 2020, Straten Glas in lood